Arvot

Päiväkotimme johtavina arvoina ovat kodinomaisuus, lapsuutta ja leikkiä kunnioittava, iloinen ja kiireetön kasvatusilmapiiri. Toiminnan lähtökohtina ovat lapsilähtöisyys ja omatoimisuuteen kannustava oppimisympäristö.
Toimintamme on monipuolista ja suunnitelmallista.

Ja ateriat ovat ravitsevia, maukkaita ja monipuolisia.

Perheiden kanssa tehtävän avoimen yhteistyön tavoitteena on lapsen hyvä ja turvallinen olo päiväkodissa niin, että päivähoito on saumaton osa lapsen arkea.

16.6.2011 @ 9.50